CE Technology sp. z o. o. w roku 2017 rozpoczyna prace nad projektem o nazwie CUBE. Rozwiązanie składa się z oprogramowania w postaci SaaS i aplikacji mobilnej, służy do budowania doskonałego doświadczenia klienta w obszarze handlu detalicznego oraz do analizy danych, łącząc dane transakcyjne twarde z danymi miękkimi z zebranych doświadczeń i opinii. Ce Technology współpracuje z podmiotem Kerix sp. o.o., korzystając z zasobów związanych z pracami badawczo-rozwojowymi w zakresie budowy systemów informatycznych (IoT) i rozwoju oprogramowania. W ostatnim czasie spółka Ce Technology zaangażowała się również w rozwój pokrewnych zastosowań w innych obszarach, t.j. technologia Internetu Rzeczy w dziedzinie przemysłu 4. 0 i opieki zdrowotnej.